Po 8 letech končí: Lukáš Grundler

9.ročník organizují: Patrik Horák & Miroslav Závora